LET OP: Belangrijk bericht over de prijzen op deze website

Prijzen niet meer actueel sinds 1 januari 2019

Sinds 1 januari 2019 zijn de prijzen in alle supermarkten gewijzigd. Behalve het hogere btw tarief zijn de prijzen veelal ook om bedrijfsvoering redenen verhoogd. Dit maakt dat de prijzen op deze website niet in alle gevallen meer kloppen. Ik onderhoud deze website in mijn eentje. Het is voor mij niet mogelijk om ruim 200 recepten regel voor regel na te lopen om de prijzen te actualiseren. Via de Facebookpagina van Bijstandsgerechten heb ik mijn achterban dit dilemma voorgelegd. Via een poll heb ik de meningen opgehaald over mogelijke oplossingsrichtingen. De meeste stemmen gingen uit naar het laten staan van de prijzen. Via dit nieuwsbericht wijs ik je erop dat de prijzen op deze website nu dus alleen als richtprijs gezien kunnen worden.